Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal székhelyén Ivánban és az állandó jelleggel működő Újkéri és Egyházasfalui kirendeltségeken:

Hétfőn – Szerdán:       8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig tart.

Pénteken:                    8.00 – 12.00 óráig tart.

Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

 

 

Ügyfélfogadás Csáfordjánosfán minden páros hét keddjén 9-11óráig.

 


Ügyfélfogadás Cséren minden páros hét keddjén 8-9 óráig.

 

                                

                                   

Az ügyfélfogadás Pusztacsalád településen:

Minden páros hét csütörtökön 8-9 óráig.

 

 

Jegyző vagy az általa megbízott személy, valamint az aljegyző a településeken tart ügyfélfogadást az alábbiak szerint:

Ivánban minden hét pénteken 8-12 óráig

Egyházasfaluban minden hét szerdán 10-15 óráig

Újkéren minden hét hétfőn 10-15 óráig

 


 

 

Főépítész elérhetősége:

Puklerné Kovács Erika okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök: foepitesz@ivanihivatal.hu